Vergoeding

De meeste ziektekosten verzekeringen vergoeden hypnotherapie tot een maximum per sessie vanuit het aanvullende pakket.

Hypnotherapie valt onder alternatieve geneeswijze en overige psychische zorgverleners. Het advies is om voor de start van de therapie bij uw ziektekostenverzekering informatie op te vragen of de behandeling wordt vergoed.

Meer informatie over de vergoedingen door de verschillende zorgverzekeraars vind u op zorgwijzer.

Aangesloten bij Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten & Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

uw privacy in het kader van de nieuwe wetgeving AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandeld therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht vanuit de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals een verwijzing door de huisarts of medisch specialist, dit echter wel met uw toestemming. Ook in het geval van opvragen van gegevens bij een andere zorgverlener is dit alleen mogelijk na uw expliciete toestemming.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit houdt in dat wij met uw persoonlijke en medische gegevens zorgvuldig omgaan en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandeld therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht

 ( beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, dit echter met uw toestemming.

- voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Hierop staat vermeld:

- uw naam,adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- de datum van behandeling

- omschrijving van de behandeling

- de kosten voor het consult


 
 
 
 
E-mailen
Bellen